top of page

TEXTILLINJEN
Stanna en stund
 

Stanna en stund – en utställning där deltagarna på Textillinjen arbetat kring temat ”Gator, stigar, vägar och korsningar – ett porträtt av en plats”.
Inspiration har hämtats från platser, fiktiva och verkliga. Från resor på vägar och stigar i livet och i tanken.


Välkommen till en utställning som visar en bredd av textila tekniker och uttrycksformer.

bottom of page