top of page

ELVIRA LOBRÅTEN

"UT UR URSKOGEN"

tryck på bilden för helskärm

När jag hör ordet fiktion och fantasi tänker jag på alla sagor jag hört som barn. Dessa berättelser har tillsammans byggt upp en personlig sagovärld jag ser framför mig när det talas om magi och väsen.

Jag ville bygga upp mitt verk med flera olika tekniker och material för att symbolisera hur den egna fantasivärlden skapas av alla detaljer och röda trådar som stannar hos en genom åren. Olika element från olika berättelser förs samman och bildar en större helhet, likt en väv eller ett lapptäcke.

Jag ville använda vår egen folktro och trollskogsestetik som inspiration, både för att hedra vår hemmanatur och historia.

Skogsrået har alltid fascinerat mig då hon manifesterar kvinnlig styrka och kraft i naturen. Skogsrået avbildas nor-malt som en naken kvinna men med en murken trädstam där ryggen skulle ha varit. Men om skogsrået nu skulle vilja lämna skogen har jag skapat de kläder hon kanske skulle bära. Genom att samla, färga, väva, virka, tova och sy ihop skulle skogsrået kunna skapa en utstyrsel som liknar denna.

TEKNIK: vävning, sömnad, virkning, färgning, nunotovning

bottom of page