top of page

SOM NATT OCH DAG

EMILIA ESPING

EN OM DAN

Tekniker: blandteknik

Det är något visst med anspråkslösheten i en provlapp. En provlapp står i skarp kontrast till prestationsångesten i ett blankt blad som jag ofta brottas med. En provlapp är ett test och behöver inte bli något annat, vilket för mig framkallar en stor frihet. En provlapp kan aldrig misslyckas för dess enda syfte är att svara på frågan: Hur blir det här? Att släppa tanken på att åstadkomma något är både vårdande för själen och utvecklande för kreativiteten. Lika viktigt för mig som bra kost och motion.

En provlapp kan jag vara klar med innan den är färdig. Det otåliga tempot de ofta görs i låter mig inte heller fokusera så mycket på vad jag ska göra utan bara att och hur en utför just denna teknik. I en provlapp kan det uppstå lyckade kompositioner mellan färger och former jag annars inte använt mig av.

 

Under året på Textillinjen har vi undersökt olika tekniker och material, vilket har resulterat i ett bibliotek av provlappar.

Några färdiga, de flesta inte, men alla ett litet dokument över lärdomarna och intrycken för just den dagen. Året har också inneburit en välgörande struktur för mig. Tydliga uppgifter inom bestämda områden på fasta tider har även det gjort gott för kreativitet och själ. De stadiga kanterna gjort mig trygg nog att flyta ut och skvätta omkring där innanför. Dessa två, väldigt motsatta, behov ville jag bygga vidare på och hitta en balans mellan.

 

Jag ville fortsätta experimentera och variera tekniker. Och jag ville behålla en tydlig struktur för mitt arbete. Inrutat impulsivt. En idé, fyra kanter, åtta timmar.

Detta är vad de sen blev tillsammans: en dagbok i kvadrater, nya idéer och kunskaper i kontrast till varandra, en sammanfattning av läsåret och byggstenar att fortsätta mitt skapande på.

tryck på bilden för helskärm

bottom of page