top of page

HÅLLPLATS - Är vi framme snart?

HEDVIG ÅSTRADSSON

I thought you should know

Jag har gestaltat delar av min vardag och familj och försökt återskapa en viss känsla som jag har i den här perioden av mitt liv. Jag hoppas att andra ska kunna känna igen sig i bilderna, men att verket ska kunna tolkas fritt av betraktaren. Jag har funderat mycket över föränderlighet, vad som passerar och vad som dröjer kvar, och det är så jag kopplar verket till temat hållplats.

 

Halva mitt projekt består att analoga färg fotopgrafier och andra halvan är cyanotopi bilder som jag kopierat på utrivna sidor ur ett gammalt gulnat skissblock. Jag har valt att kalla mitt verk “I thoght you should know”, lite som om det vore en anteckning eller ett brev till någon, ingen alls eller en själv.

bottom of page