top of page

Stanna en stund

HENRIETTE WANGENHEIM

Unga oss

Ungdomen är en plats du och jag kommer till,
är eller har befunnit oss i

Vi är vilsna själar som ska bli vuxna
Vilken väg ska jag ta?
Vad händer när du och jag skiljs åt vid vägkorsningen?

Vissa av oss blir dödsförälskade
Ungdomskärlek – en känslomässig storm

Vi har ångest
Vi är förvirrade
Vad är rätt och vad är fel?

Jag har inspirerats av tre ord som leder mig genom min ungdom:

kärlek, vägval och ångest. Varje duk får själv berätta om dessa känslor.

 

Stanna en stund och se på ungdomen. Kanske har du den fortfarande framför dig? Kanske är din ungdom en era från längesen? Det är en snårig och känslomässig väg med stigar där vissa möts, andra skiljs åt.

Låt oss gå tillsammans på en av våra stigar. 
Kanske går de ihop, kanske skiljs de åt vid korsningen. 

 

Texten på verket är delar ur dikten
I ungdomen av Gustav Fröding

TEKNIKER: broderi, växtfärgning och textiltryck

bottom of page