top of page

tjugo 2.0

ANNIKA JAKOBSSON

GANDHI

tryck på bilden för helskärm

Jag heter Annika Jakobsson och titeln på mitt verk är Gandhi. I Tjugo 2.0 har jag tagit inspiration från den indiska politiska ledaren Mahatma Gandhi. Det var i början av 1920-talet som han uppmanade det indiska folket att börja spinna sitt eget garn i den lokala råvaran bomull. Det här var en del i den passiva motståndsrörelsen Gandhi drev för att göra Indien till ett självständigt och oberoende land då det vid denna tidpunkt var ockuperat av England.

I likhet med Gandhi vill jag i detta projekt visa på värdet i de material som finns i vår närhet och ta makten tillbaka genom egen tillverkning. I mitt projekt har jag spunnit garn för hand på spinnrock och slända. Materialet är ull från gotländska får och av det handspunna garnet har jag stickat Gotland som är platsen där jag bor.

Mina ringar, som får symbolisera spinnrockshjulen, är nunotovade i olika naturliga nyanser av gotlandsull och tunt tyg i vit bomull. I dessa hjul får ullen möta bomullen och knyta an till Indiens råvara och Gandhis frihetsrörelse. I mitt verk finns en förhoppning om att medvetandegöra vilka material vi använder oss av och var de kommer ifrån. 

 

Om du är nyfiken på var Gandhi är så finns han faktiskt i mitten på spinnrockshjulet på "Gotland" och tittar bakom sina runda glasögon. 

Tekniker: Ullspinning på slända och spinnrock,

stickning och nunotovning

bottom of page