top of page

tjugo 2.0

ELINOR PETTERSSON

MORIENS 6—11

I Moriens 6-11 har jag använt mig av arkivmaterial med anteckningar från provinsialläkaren i Gotlands län 1918-1920. 

Utöver arkivmaterialet har jag även inspirerats av fotografier från samma tidsperiod.

Jag intresserar mig för bilden av massvård och vill med mitt verk undersöka massan kontra individen. Jag vill väcka frågeställningar kring kollektiva minnen och vad som sker i återupprepandet av det förflutna. Hur vår nutid står i samband med historien. 

Tekniker: Screentryck på bomullsväv

tryck på bilden för helskärm

bottom of page