top of page

tjugo 2.0

JONNA HOLMQVIST

DE FEM

Mitt namn är Jonna Holmqvist och jag har valt att ge mitt verk namnet "De fem". Jag har valt det för att jag inspireras väldigt mycket av den hemlighetsfulla konstnären, Hilma Af Klint. Hon var en av de fem medlemmarna i den religiösa gruppen “De Fem”. Gruppen startade af Klint tillsammans med fyra andra kvinnor som alla var konstnärer på ett eller annat vis. 

”De fem” var en spiritualistisk grupp som hade kontakt med andar och spöken såväl som utomjordingar. De fem kvinnorna använde sig av ett kommunikationsverktyg som heter psykograf som jag har valt att göra min fem olika verk runt. Jag har valt att tolka fem olika verk i fem olika textila och icke textila tekniker. Jag har stickat, vävt, broderat, byggt en pärlplatta och gjort en tavla med spikar och trådar som leds däremellan. 

tryck på bilden för helskärm

Tekniker: Vävning, stickning, broderi, pärlplattor och trådarbete

bottom of page