top of page

tjugo 2.0

SAHRA CALI

JI

Tekniker:  broderi

Jag heter Sahra Cali, mitt verk heter JI som betyder jämställd idrott. För mig har temat till utställningen “Tjugo 2.0” inspirerat mig att titta på kvinnoidrotten och mitt verk handlar om jämställdhet inom idrotten. I början av 1920-talet när kvinnor började idrotta allt mer fick de inte lika mycket i lön som männen. Tyvärr är löneskillnaderna mellan könen stora än idag.  

När jag började arbete på mitt verk visste jag att jag ville brodera. Jag tyckte att det var viktig att uppmärksamma orättvisor inom den moderna idrotten. Därför slog jag ett slag för att brodera kända citat. Till exempel “Jämställd idrott” och “Lika lön för lika arbete”. 

tryck på bilden för helskärm

bottom of page