tjugo 2.0

ROSALIE KOOIJMAN

blue nudes III

Mitt namn är Rosalie Kooijman och titeln på mitt verk är Blue Nudes III.   

Matisse var en konstnär som arbetade under hela första hälften av 1900-talet. Han målade mest kvinnor. Först var målningarna mycket realistiska men så småningom började han abstrahera formerna.   

Jag har valt att tolka tre av hans verk från Blue Nudes IV, som han gjorde senare i livet. Jag har försökt att hålla mig mycket nära det ursprungliga konstverken fast jag har använt olika textila tekniker för att ge dem olika uttryck. Alla ger en väldigt annorlunda textur än det originella pappers-klippet.  

Ett verk har jag vävt, ett har jag stickat och det sista har jag gjort med applikationer och broderi. 

1/11

tryck på bilden för helskärm

Tekniker:  Stickning, vävning, applikationer och broderi

GotlandsMuseum_logo_BLACK_liggande.jpg
GF 2020_svart.png

Gotlands folkhögskola

Folkbildning sedan 1876 där människor, kulturer, 

livsvillkor och intressen möter varandra. 

Vi är en del av Region Gotland.