top of page

mänskligt beteende

linda rós gudnadotter

FLOCKen

tryck på bilden för helskärm

Till temat mänskligt beteende har jag valt att fokusera på människans behov av att känna samhörighet, samt hur vi fungerar och agerar i gruppsammanhang. 

 

Mitt mål under min kreativa process har varit att skapa bilder där det går att tolka in sin egen historia. För att uppnå det har jag jobbat med att gestalta en stämning som går att tolka både negativ och positiv beroende på vad du betraktare har för erfarenheter. 

Mina foton är digitala som jag har efterbehandlat

i Photoshop. Där har jag fokuserat på kontrast, färg och brus för att skapa en drömsk miljö. Under fototillfället hade respektive modell ett tylltyg runt sitt huvud. Detta för att skapa en anonymitet och en avskärmning till världen utanför. 

Efter en tid in i mitt arbete insåg jag att för mig handlar mina bilder mycket om utanförskapet som jag som betraktare kan uppleva gentemot flocken på bilderna. Känslan av ensamhet och att inte känna sig välkommen blev närvarande. Samtidigt upplevde jag värmen och tryggheten som jag känner när jag är med mina egna flockar. 

KONTAKT: lindaros99@live.se

bottom of page