top of page

UNDANTAG

Temat för fotolinjens slututställning 2022 är undantag. De senaste åren har vi haft fullt upp med regler, riktlinjer och rekommendationer. Alla måste följa, alla måste passa in. Men allt går inte att ordna efter en bestämd form, ibland vi behöver göra undantag. Det är också undantagen som gör att vi utvecklas och förändras, att vi vågar ta steg i nya riktningar.

 

Rent tekniskt kan det fotografiska resultatet bli spännande om man låter tillfälligheten delta i processen och undantaget bli en ledtråd men det kan också vara svårt att våga släppa på kontrollen. Under arbetet med denna utställning har många metoder, idéer och tekniker provats och förkastas men plötsligt finns den bara där, känslan eller stämningen! Att ge sig själv tid för den konstnärliga processen samt att våga prova sina idéer är en av de viktigaste ingredienserna i lärande.

 

Fotografi är att se och våra ögon dras till symmetri, hittar upprepningar i mönster och former, det finns något vilsamt och harmoniskt i det. Men vi längtar också efter att bryta linjer, göra något avvikande lägga till något, att gå mot strömmen, göra undantag.

 

Välkomna till vår utställning!

bottom of page