top of page

YASMIN VAN WYK

"NATTESKRUD"

Utställningens tema Fiktion – att drömma i vaket tillstånd fick mig att tänka på sömnparalys, som är ett tillstånd som undertiteln beskriver ordagrant, och hur det egentligen är en slags fiktion.

 

Drömmar är inte mer verkliga än vi gör dem men en sömnparalys tar denna halv-vakenhet och sätter den i det vakna rummet samt binder oss till denna. Jag ville skapa en figur jag själv fått möta i mina egna sömnparalyser som jag led av som liten. Ta detta fiktiva möte och nu själv placera det i det vakna rummet.

 

Jag valde att gestalta detta genom att fribrodera i ett material som försvinner i vatten vilket då bara lämnar kvar trådarna. Jag valde denna teknik för att resultatet har en eterisk och lite kuslig känsla och utseende hos sig eftersom det bara är en massa trådar som virvlar om varandra utan någon tydlig sammanhållning.

TEKNIKER: fritt maskinbroderi och handsömnad

tryck på bilden för helskärm

bottom of page