top of page

SLUTET, BÖRJAN OCH ALLT DÄR EMELLAN

ALEXANDER KARLSSON

"MENTALA HINDER"

Ett föreställt hinder uppenbarar sig i min väg

Vågar jag?

Klarar jag?

Riskerar jag?

Eller står jag kvar?

bottom of page