DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

Filmat av
Fotolinjens deltagare

Klippt aV

Thea Åhs och Felicia Nordin

Musik av
Adam Carlquist, oktavnyckelharpa
Edwin Quirk, fiol

Ewa Florin, tvärflöjt

GotlandsMuseum_logo_BLACK_liggande.jpg
GF 2020_svart.png

Gotlands folkhögskola

Folkbildning sedan 1876 där människor, kulturer, 

livsvillkor och intressen möter varandra. 

Vi är en del av Region Gotland.