top of page

TRACES TEXTILT PROJEKT 2024

HELGA VINTHER MUNCK

Tidig morgon  –  Tomrum  –  Alltid i mitt

Helga.jpeg

Efter att ha träffat på döden tidigt och oväntat i livet har frågan om vad som händer med oss när livet tar slut blivit mer närvarande − mer ångestbetonad


Hur lever man med kunskapen om att man en dag ska upphöra att existera? Hur känner man livet, medan man har det, i stället för att uppslukas av tanken på ett evigt mörker av ingenting? 


Mina verk kretsar runt dessa tankar och känslor, samtidigt som att skapandet har blivit en del av att bearbeta dödsångesten.

I digitaliseringens tid är vi som människor i en ständig process av alienering från oss själva och världen omkring oss. För mig är skapandet ett sätt att återkoppla till sin egen kropp, händerna som jobbar med ett material, ett sätt att sansa den fysiska världen du lever i, och på så sätt ett återvändande till livet.

bottom of page