top of page

SLUTET, BÖRJAN OCH ALLT DÄR EMELLAN

MAX TETZLAFF

"VET ATT NI SAKNAS"

Vet att ni saknas, ni som en gång var här

Vet att era fotsteg hörs och er värme känns

Vet att de som kommer efter får

av det ni gav när ni var här

bottom of page