top of page

PROJEKT 2023

SARA HARDINGZ

"ETT ÖGONBLICK I FARTEN"

Ett steg, en sväng, ett hopp, ett kast, att följa rörelser i olika riktningar är viktigt både för utövaren och för åskådaren både nu och i framtiden därför är det viktigt med... Ett ögonblick i farten!

 

Sara Hardingz

@photosbysarahardingz

bottom of page