top of page

TRACES FOTO PROJEKT 2024

VENDELA LAU THORNANDER

Den mjukaste av vågor
de djupaste av vatten

Jag tror att allt vi är, allt vi upplever, sparas som små berättelser i och på kroppen. 

I mitt projekt så har jag utforskat det som sällan får utrymme och som ofta försöker suddas ut och döljas, nämligen berättelsen om moderskapet.

 

Vad händer med kroppen när man är mamma? Vad händer med relationen till kroppen, och till jaget? Jag har mött och fotograferat kvinnor som befinner sig i olika faser av moderskapet med en förhoppning om att besvara dom här frågorna.

bottom of page